วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มังกรโคโมโด (Komodo dragon)

 มังกรโคโมโด (Komodo dragon)
           มังกรโคโมโด เป็นสัตว์เลื้อยคลานในอันดับกิ้งก่าชนิดหนึ่ง มีถิ่นอาศัยอยู่บนเกาะโคโมโด รินคา ฟลอเรส และกิลิโมตาง ในอินโดนิเซีย อยู่ในวงศ์และสกุลเดีัยวกับเหี้ย จัดเป็นเหี้ยชนิดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังสืบเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันนี้  ตัวโตเต็มวัยมีขนาดความยาวโดยเฉลี่ย  2-3 เมตร และมีน้ำหนักประมาณ  90 กิโลกรัม            
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร
Animalia
ไฟลัม
Chordata
ชั้น
Reptilia
อันดับ
Squamata
อันดับย่อย
Lacertilia
วงศ์
Varanidae
สกุล
Varanus


   ที่มาแหล่งข้อมูล  :  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%94